top of page

Roma Education Fund Romania

Closing the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma

DESPRE NOI

Activitatea noastră

Aproape 23.000.000 EUR investiți în educație de calitate | 26.460 de beneficiari | peste

2,6 milioane de ore de învățare | peste 600.000 de mese calde, sandviciuri, tichete sociale

| 3.126 cadre didactice|566 de școli | 11 grădinițe construite

Pentru REF Romania, calitatea programelor educaționale oferite beneficiarilor fundației este

esențială iar îmbunătățirea sistemului de educație românesc este o prioritate. În acest sens,

fundația a făcut parte din grupurile de lucru constituite în cadrul proiectului administrației

prezidențiale “România Educată”. De asemenea, fundația este membră activă în “Coaliția

pentru Educație” și Roma Sounding Board – World Bank.

Unde activăm și cui ne adresăm

Proiectele noastre educaționale se desfășoară în unele dintre cele mai vulnerabile

comunități din țară. Experții REF Romania facilitează accesul la educație de calitate, în

condiţii de egalitate, atât copiilor, cât și tinerilor și adulților romi. Ca parte a rețelei

internaționale Roma Education Fund, REF Romania implementează proiecte strategice de

nivel național în parteneriat cu ONG-urile rome locale, contribuind astfel la dezvoltarea și la

abilitarea organizațiilor societății civile rome din România.

Valorile și misiunea

Înființată în anul 2009 de Roma Education Fund din Elveția, Fundația Roma Education Fund

(REF) Romania este o organizație neguvernamentală a cărei misiune este să reducă

decalajele educaționale dintre populația romă și cea neromă.

RESURSE

Resurse pentru angajatori

Resurse pentru candidați

Rezultatele majore ale fundației au fost obținute prin implementarea a peste 25 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, de Granturile Norvegiene, de fundații internaționale, agenții guvernamentale sau companii private. Toate aceste proiecte vizează împreună peste 26.000 de elevi și de adulți romi, cărora REF Romania le-a oferit servicii complexe în cadrul unor intervenii multianuale.

MEMBRII NOȘTRI

background transparent_edited.png

.

background transparent_edited.png

.

background transparent_edited.png

.

background transparent_edited.png
background transparent_edited.png
background transparent_edited.png
bottom of page